נא בחר קופה לתרומה

לפניך רשימת הקופות המחוברות למערכת קהילות.
קוד טלפוני {{l.friendlyId}}
{{l.Name}}
{{l.neiborhood}}{{(l.neiborhood.length>0 && l.city.length>0?", " : "")}}{{l.city}}